Verhuurvoorwaarden

Verhuurvoorwaarden Bella Umbria B.V.

1. Aanvraag en reserveren.
1.1. Aanvraag voor reservering van een appartement of villa kan per e-mail, telefonisch of via het aanvraag/ reserveringsformulier van de website plaatsvinden.
1.2. Indien het appartement of villa beschikbaar is en huurder wil reserveren, zal dit door Bella Umbria b.v., hierna genoemd “Bella Umbria” worden bevestigd middels een reserveringsbevestiging tevens betalingsnota per e-mail.

2. Aanbetaling, definitieve reservering en restbetaling.
2.2. Uiterlijk binnen 3 dagen na verzending van de reserveringsbevestiging /betalingsnota betaalt huurder 20% van de huursom. Gegevens over de wijze van betaling staan op de reserveringsbevestiging/ betalingsnota.
2.3. Reservering is pas definitief nadat de aanbetaling van 20% op de bankrekening van Bella Umbria is ontvangen.
2.4. Bij niet tijdige betaling vervalt de reserveringsbevestiging en is Bella Umbria vrij om het appartement aan anderen te verhuren.
2.3. Het restant van de huursom dient uiterlijk 30 dagen voor aanvang van de huurperiode te zijn voldaan.
2.4. Huurder is het volledige bedrag van de huursom aan Bella Umbria verschuldigd zoals vermeld op de reserveringsbevestiging. Dit geldt ook voor latere aankomst of eerder vertrek van huurder dan op de reserveringsbevestiging staat vermeld.

3. Annulering door huurder.
3.1. Indien u een annuleringsverzekering wilt, wordt u verzocht deze zelf af te sluiten. Bij een annulering uwerzijds worden de volgende kosten in rekening gebracht: 50% van de totale reissom, bij annulering 60 dagen of meer voorafgaand aan de aankomstdatum. 100% van de totale reissom, bij annuleren minder dan 60 dagen voor de aankomstdatum.
3.2. Annulering door huurder dient per e-mail te geschieden.
3.3. Na ontvangst van de annulering stuurt Bella Umbria een bevestiging van de annulering naar huurder.

4. Annulering door Bella Umbria.
4.1. Indien door omstandigheden Bella Umbria gedwongen is tot de annulering van het gehuurde, zal BELLA UMBRIA de huurder hiervan direct op de hoogte brengen en, indien mogelijk, een alternatief aanbieden.
4.2. Bij het niet kunnen aanbieden van een alternatief, of het niet aanvaarden van het alternatief door de huurder, zal Bella Umbria onmiddellijk het gehele door huurder reeds betaalde bedrag terugbetalen.
4.3. Buiten het reeds betaalde aan Bella Umbria, kan huurder geen aansprak maken op vergoeding van andere kosten of schade.

5. Aansprakelijkheid van de huurder.
5.1. Tijdens het verblijf in is huurder volledig aansprakelijk voor het gehuurde appartement of villa, de inrichting en alle zaken welke bij het gehuurde horen.
5.2. Huurder zal, schade veroorzaakt door zijn toedoen of toedoen van zijn reisgenoten en/of huisdieren, meteen en geheel aan Bella Umbria vergoeden.

6. Aansprakelijkheid van de verhuurder.
6.1 Bella Umbria kan geen aansprakelijkheid aanvaarden voor verlies of diefstal, schade of letsel, van welke aard dan ook, berokkend aan huurder, zijn reisgenoten en/of huisdieren of veroorzaakt door andere huurders.
6.2. Bella Umbria is niet aansprakelijk voor schade ontstaan als gevolg van natuurgeweld, natuurrampen, aanslagen, stakingen, geweldpleging, ongevallen etc.
6.3. Gebruik van de faciliteiten in de gebouwen en terrein het gehuurde is voor eigen risico van de huurder en zijn reisgenoten.

7. Klachten.
7.1. Eventuele klachten dienen bij ontstaan en vóór vertrek door huurder kenbaar gemaakt worden, zodat deze in alle redelijkheid en billijkheid opgelost kunnen worden.

8. Algemeen.
8.1. Het gehuurde is op de dag van aankomst vanaf 16:00 uur beschikbaar.
8.2. Het gehuurde dient op de dag van vertrek om uiterlijk 10:00 uur vrij opgeleverd te worden in dezelfde staat als bij aankomst aangetroffen.
8.3 Maaltijden, consumpties en overige verschuldigde kosten dienen de avond vóór vertrek contant te worden voldaan.
8.4. Door (aan)betaling van de huursom accepteert huurder deze verhuurvoorwaarden voor zichzelf, zijn reisgenoten en/of huisdieren.